Специалисти

Гимнастика за здраве в чисто нова спортна зала в центъра на София до НДК. Всяко занимание се води от квалифициран физиотерапевт, който ще изготви най-добрата програма за всеки.

Гимнастика за здраве за деца и възрастни

Гимнастика физиотерапевт
Гимнастика физиотерапевт

Физиотерапевтът е идеалният специалист, който може сам да създава и води часове по гимнастика за здраве, която от своя старана е идеално средство за профилактика, поддържане на здравето, и развиване на физическите възможности както на опорно двигателния апарат, така и на всички функции и органи в човешкото тяло.

Физиотерапевтът е здравен специалист с мултидисциплинарна насоченост. Неговите познания, в редица дисциплини свързани с човешкото себепознание, развитие и движение, му дават богата основа да работи както в сферата на здравето така и в сферата на спорта. Знае в детайли човешката анатомия и физиология, умее да прави анализ на човешките движенията и да открива отклонения от нормата, което му помага да работи като профилактика срещу редица вредни навици и ползи от човешкото ежедневие.

Упражнения

С негова помощ е възможно, чрез специфични гимнастически упражнения, да се подтиснат вече изградени компенсаторни стереотипи на движение и да се изградят нови правилни движения, както и усет за правилно телодържание. Основната цел на физиотераевта е да възстановява и поддържа здравето на човека, да работи профилактично в тази насока и да увеличава физическата му работоспособност. Той може да работи както с малки деца, така и с големи хора в по-напреднала възраст, като подхода и начина на работа разбира се се различават. Педагогическите му умения му помагат да развие урока в насока подходяща според възможностите и възрастта на групата. А клиничните и медицински му познания, от своя старана, му помагат да се събразява с определени увреждания и заболявания, независимо от груповия подход, и в същото време може индивидуално да развие физическия потенциал на занимаващия се с гимнастика за здраве.

Методика

Най-хубавото е, че физиотерапевтът сам създава методиката, по която работи. Не се следват сляпо програми създадени с дадена насоченост. Един път могат да преобладават упражнения за разтягане, гъвкавост и равновесие, съчетани с дишане, и така да се наблегне на релаксиращата насоченост на заниманието. Следващ път могат да са заложени повече упражнения за сила, издръжливост, ловкост и координация, като се вкарват и състезателни и игрови елементи, които от своя страна правят часа интересен и развлекателен за децата. Всеки път може да се импровизира, да се вкарва момент на разнообразие и забавление.

Системните занимания с физиотерапевт дават прекрасна възможност той да следи вашето физическо развитие и форма. Освен преките наблюдения върху конкретните занимания с гимнатиката за здраве, знаейки вашите възможности, водещият физиотерапевт може да ви съветва и дава насоки как да се подготвите допълнително за предстоящи по-екстремни физически натоварвания. Също така да ви даде идеи дали определен вид спорт е подходящ за вас.

Още ли се чудите, какво е физиотерапевт? С няколко думи, физиотерапевтът е специалистът който знае от какво има нужда вашето тяло за да се движи правилно!

Ето едно интересно видео за китайска национална гимнастика смесено с бойни изкуства – National Health gymnastics

За да видите всичките ни часове с гимнастика за здраве, моля вижте ГРАФИК

За връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ