За нас

Гимнастика за деца и възрастни информация за екипа ни.

Гимнастика за деца и възрастни

Таня Груева-Панчева

Родена на 27.05.1980 в град София. Занимава се с художествена гимнастика в продължение на 10 години, където достига до трикратна републиканска титла с ансамбъла на клуб „Левски“ – при девойки през 1994 г, и при жени през 1995 г и 1996г. Отличена със заслужил майстор на спорта.

Квалификация

През периода 1997-2002г следва кинезитерапия в НСА „Васил Левски“, където завършва бакалавърската си степен. Веднага след това започва работа като кинезитерапевт в частния сектор.

Продължава да се усъвършенства и надгражда и през 2004-2005г завършва магистър в католическия университет в Льовен/Белгия с направление мускулно-скелетна и спортна кинезитерапия.

Професионален опит

Следват 2 години (2006-2007) професионален опит в Испания. Работи като кинезитерапевт в частен кабинет в Жирона/Каталуния, където се възстановяват американски вело-маратноци. Работи и в сферата на туризма, в 5 звезден хотел на крахбрежието Коста Брава, както и с частни пациенти. Успоредно с това, работи  като треньор по художествена гимнастика с деца между 6-8 годишна възраст в местен клуб в близост до Жирона.

От 2008г започва работа в София, като физиотерапевт в частния сектор, където и до ден днешен работи с пациенти в областта на мускулно-скелетната рехабилитация и спортната физиотерапия.

От 2010г е назначена като асистент в Национална Спортна Академия. Към катедра Теория и методика на Кинезитерапията. Година по-късно е зачислена като докторант.

През 2015г придобива докторска степен, като успешно защитава дисертацията си на тема: Проучване ефекта от ранно включване на упражнения от затворена кинетична верига след реконструкция на предна кръстна връзка.

От 2016г е одобрена за главен асистент към същата катедра. Поддържа и повишава квалификацията си с редица семинари и курсове: Мълиган концепцията, Кинезиотейпинг, Проприоцептивна тренировка и еластично съпротивление, Проприоцептивно нервно мускулно улесняване, приложна кинезиология.  Изнася лекции на международни обменни програми, участва с доклади на редица национални и международни конгреси и конференции, публикува статии в различни научни списания в областта.

Цел

Минавайки през активния спорт и изучавайки в детайли човешкия организъм, функции и двигателна дейност, се убеждава в положителния и здравословен ефект от движението върху човешкото тяло, както моментно, така и в дългосрочен план. Към днешна дата се опитва да мотивира и активира подрастващото поколение да се занимава активно, но в същото време и безопасно, със физическа и спортна дейност. Затова и новата дейност с която се заема е да развива групови занимания по гимнастиката за здраве, за деца и възрастни. Тази гимнатсика е насочена с профилактична цел, да предотврати вредни двигателни навици и пози така застъпени в днешното ежедневие на децата. От друга страна, се цели да се подтиснат вече изградени такива и постепенно да изградят нови двигателни умения и правилни стереотипи на телодържание в ежедневието и практикуването на спортна дейност.

За да видите всичките ни часове с гимнастика за здраве, моля вижте ГРАФИК

За връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ