Гимнастика за деца

Гимнастика за деца малки и големи в чисто нова спортна зала в топ центъра на София близко до НДК.

Гимнастика за деца

Гимнастика за деца
Гимнастика за деца

Децата имат нужда от движение. Колкото повече, толкова по-добре.  В началото, в процеса на игра те изграждат определени жизнено важни двигателни навици като седеж, изправен стоеж, ходене, бягане и т.н. Постепенно обаче настъпва необходимостта от изграждане на по-специфични двигателни дейности, фина моторика, двигателни качества. Освен развитието на различните структри на мускулно-скелетната система е много важно да се заангажира и дейността на нервната ситема, която също е в процес на равитие при подраставщите и до голяма степен е отговорна за изграждане на правилни и кординирани двигателни дейности.

В прехода от детска градина към училище става  все по-важна необходимостта от повторение на целенасочено осмислено движение пред  неосъзнатите игрови движения. Децата много рязко сменят обстановката от безгрижни игри към рязко заседяване в класната стая. Това е и възрастта в която обикновено детето е добре да се насочи към някаква спортна дейност, така че да спомага правилното физическо и ментално развитие, които в този период взаимно се допълват.

Масовият спорт е прекрасен начин детето да се ангажира и да създаде в него мотивацията и необходимостта от движение.

Често обаче големите групи, в които децата се занимават със спортна дейност не позволяват да се открият:

  • неправината стойка;
  • отклоненията в линията на крачетата и стъпалата;
  • неправилна позицията на долните крайници.

Усилията на треньорите са насочени технически към обучение на определени движения и често, в няколкото часови занимани седмично, не остава време за развиване на така необходимите двигателни качества, правилна стойка и телодържание.

Ползи и упражнения

Гимнастиката за здраве при деца дава възможност за аналитично развиване на определени движения, които изостават. Костите бъзрзо израстват и нетренираната мускулатура трудно се справя с контрола на тяхните движения. Чрез гимнастическите упражнения, при този тип гимнастика, се дава възможност децата да заучават и усвояват правилно ключови двигателни умения и навици, необходими  както в ежедневието, така и при по-сериозни спортни натоварвания. Развива усета за движение, ритъма, кординацията и плавността на изпълнение. Улеснява усвояването на нови физчески дейности.

Освен гимнастически упражнения в чистия им вариант, гимнастиката за здраве при деца включва много упражнения с:

  • голяма швейцарска топка (фитбол), с която децата освен, че тренират и много се забавляват. С нея има чудесни упражнения, които натоварват симетрично тялото, нещо много важно за развиването на правилна стойка и профилактика срещу гръбначни изкривявания. Нестабилната опора, която дава, е много подходяща за равновесни упражнения;
  • ластици с различно еластично съпротивление, които също много се използват, самостоятелно или в комбинация с фитбол топката. Колкото по-голяма е амплитудата на движенията, толкова по-голямо е съпротивлението на ластика. Могат да се използват с различни части на тялото, крайниците, главата, стъпалата. В комбинация с приятел, което отново придава емоция на упражненията;
  • тояжки, въжета и обръчи с интересни забавни упражнения за координация и ловкост.

Също така са заложени и много интересни игри подходящи за възрастта им. Игрите развиват двигателните умения на децата, при това с много настроение.

Ето едно интересно и полезно видео от което може да добиете какви упражнения ще се правят в нашите часове за гимнастика за деца – Gymnastics for children

За да видите всичките ни часове с гимнастика за здраве, моля вижте ГРАФИК

За връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ